W i s t - j e - d a t ?

O er slechts 1 op 5 bedrijven nog in aanmerking komen voor een overname

O er slechts 1 op 5 kandidaten nog in aanmerking komen om een  bedrijf/kmo over te nemen

O er steeds een financieel engagement van de overlater onder de vorm van een vendorlening gevraagd wordt

O bij een earn-out gaan overnemer & overlater samen deels mee in het risico van een overname

O een overnemer dient te beschikken over minstens 30% eigen middelen

O de leeftijd van een overnemer momenteel tussen de 40/45 jaar  ligt

O de pay-back of terugverdiencapaciteit bij een overname dient te liggen volgens de banknormen=tussen de 5/7 jaar

O ....