W I S T - J E - D A T ?

W i s t - j e - d a t ?

O er slechts 1 op 5 bedrijven nog in aanmerking komen voor een overname, enkele rendabele bedrijven komen nog in aanmerking

O er slechts 1 op 5 kandidaten nog in aanmerking komen om een  bedrijf/kmo over te nemen, niet alleen met voldoende eigen middelen maar ook met de nodige skills en inzet

O er veelal een financieel engagement van de overlater onder de vorm van een vendorlening gevraagd wordt door de banken

O bij een earn-out gaan overnemer & overlater samen deels mee in het risico van een overname, principe samen uit/samen thuis

O de leeftijd van een Overnemer ligt momenteel tussen de  40/45 jaar  ligt, een Overlater begint er aan vanaf 50/60 jaar mits uiteraard een meewerkperiode.

O de pay-back of terugverdiencapaciteit bij een overname dient te liggen volgens de banknormen zijnde tussen de 5/7 jaar

O ....