IN PORTEFEUILLE :

Update INDUSTRIEEL SCHILDER-, SPUIT-, STRAALWERKBEDRIJF (O-Vlaanderen)
ICT-BEDRIJF (Z-W-Vlaanderen)
Optie DAKWERKBEDRIJF - RENOVATIE (W-Vlaanderen)
LOI getekend GROOTHANDEL BUROTICA