Nieuws: Bedrijf overnemen of overlaten

RENTEVOET WINWINLENING 2016

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een onderneming kan zo tot een bedrag van € 200.000 winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Op deze achtergestelde leningen moeten interesten betaald worden. De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. De wettelijke rentevoet in 2016 bedraagt 2,25%. © 2016 Agentschap Innoveren & Ondernemen